Стоян Мавродиев
Стоян Мавродиев

Утвърждаването на Стоян Мовродиев начело на ББР нещо се бави. 5 партии с Отворено писмо до БНБ

 

Чрез отворено писмо до БНБ 5 извънпарламентарни партии продължават акцията си срещу избирането на бившия шеф на КФН Стоян Мавродиев за член на управителния съвет и изпълнителен директор на Българската банка за развитие. Доколкото е известно последно Мовродиев е бил съветник към кабинета на вицепремиера Валери Симеонов. На 20 септември Мавродиев бе предложен за началник на ББР.  Единствената пречка  той да стане тъкав е утвърждаването му от БНБ. За това те трябва да се произнесат в 30 дневен срок, който тече.

 

Предлгаме ви текста на отвореното писмо:

 

ДО

 

Г-Н ДИМИТЪР КОСТОВ

Подуправител на БНБ

Ръководител на управление „Банков надзор”

 

 

КОПИЕ: Г-Н ДИМИТЪР РАДЕВ

Управител на БНБ

 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БНБ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

 

Уважаеми господин Костов,

Уважаеми господин Радев,

Уважаеми госпожи и господа членове на Управителния съвет на БНБ,

На Вашето внимание е поставено за разглеждане предложение за одобряванe

на Стоян Мавродиев за член на управителния съвет и изпълнителен директор

на Българската банка за развитие.

Законът за кредитните институции предоставя на БНБ широка дискреционна

власт за предварителна преценка за наличието на пречките по чл. 11 от

закона по отношение на лицата, предлагани за членове на управителни и

надзорни органи на банки. Това правомощие се явява проявление на правото

на държавата да регулира и контролира, в съответната степен, правото на

свободна стопанска инициатива, в защита на едно по-високо благо, а

именно – стабилността на банкова система и защита на интересите на

вложителите. При изпълнение на тези правомощия законът задължава БНБ да

разгледа и обсъди събраните за лицето данни, включително и тези които

съставляват основание за съмнение относно неговата надеждност,

пригодност и възможност за възникване на конфликт на интереси.

В публичното пространство са налице множество обективни данни, които

оспорват надеждността и пригодността на Мавродиев да заеме позицията на

изпълнителен директор на държавнaта банка за развитие. По-конкретно:

  • Мавродиев доказано се провали като председател на Комисия по финансов

надзор, която трябваше да се задейства и предотврати престъпната схема

КТБ – банката и свързани с нея лица са поднадзорни на ръководената от

Мавродиев институция и се ползваха с неговото благоволение. Загубите за

обществото са над 4 млрд. лева плюс стотици милиони инвестиции,

загробени в акции и облигации на свързани с КТБ лица.

  • Мавродиев е известен експерт в предоставянето на услуги за създаване

на офшорни компании и сметки, което очевидно е важен елемент от неговия

професионализъм да стане и директор на държавна банка с 2.2 млрд. лв.

активи – подкрепен от правителството.

  • Спорната репутация на новия банкер е затвърдена и от свързването на

името му с делото за „кокаиновия крал“ Евелин Банев-Брендо, наред с

множеството информации за неговия управленски провал в КФН и

забъркването му в редица скандали.

  • Мавродиев е представил неверни сведения, за да ползва кредитна карта с

по-ниска преференциална лихва, което е констатирано и от Софийска

градска прокуратура, звено “Антикорупция” по пр. № 7216/2015г.

  • Стоян Мавродиев няма нито ден стаж на ръководна позиция в друга банка,

като е очевидно, че стажът му като председател на финансовия регулатор

КФН или като „ковчежник“ на ПП ГЕРБ не може по разумен начин да се

приеме като адекватен опит.

Изброените обстоятелства, поотделно и в своята съвкупност, обосновават

съмнение относно надеждността на Стоян Мавродиев и по силата на чл. 11,

ал. 2, т. 9 от Закона за кредитните институции съставляват пречка за

одобряването му за член на управителния съвет на ББР.

 

БНБ трябва да е научила уроците от провала КТБ и нуждата банките да се

управляват по прозрачен начин от хора с морал, адекватен опит и

професионализъм. Одобряването на лице със спорен интегритет за член на

управителен съвет на банка противоречи на целта на закона за осигуряване

на стабилна, надеждна и сигурна банкова система и защита на интересите

на вложителите.

 

Призоваваме Ви да проявите отговорност като приложите буквата и духа на

Закона за кредитните институции особено в частта му за изискванията към

лицата, които могат да управляват банка – конкретно изискванията за

надеждност и пригодност, и да не одобрите Стоян Мавродиев за член на

управителния съвет на Българската банка за развитие.

 

В противен случай, БНБ ще абдикира под политически натиск от основата си

функция за надежден гарант за стабилността на банковата система.

 

 

ПП „Движение Да България“

 

ПП ДСБ / Нова Република

 

ПП „Зелените“

 

ПП „Български земеделски народен съюз“

 

ПП „ДЕОС“

FB Comments
Предишна публикация:
ndk
Ремонтът на НДК-„златно яйце“ за крадене покрай европредседателството

Покрай европредседателството на България май се задават големи комисионни. В цялата история на ЕС май няма да има по-скъпо председателство....

slavi_trifonov
Слави Трифонов даде старт на политическите си атаки: Първата срещу президента Румен Радев

  Шоуменът, нов политик, Слави Трифонов, който преди дни обяви кастинг за нови политици, премина към курс на открита конфронтация...

Никола Стоянов и бившата му шефка Мариета Захариева.
Какво се случва в Националния иновационен фонд (Отворено писмо от уволвения Никола Стоянов)

Сле като на 20 септември от Изпълнителната агенция зя насърчаване на малките и средните предприятия към Министерството на икономиката разпространиха...

Затвори