Ptower-sofia

Жителите на кварталите „Лозенец“ и „Хладилника“ са против „Парадайз тауър“. Общински съветници искат разрешението за проекта да се спре

Общинският съветник Войслав Тодоров поиска преразглеждане и отмяна на решението за строежа на 215-метровия небостъргач „Парадайс тауър“ (кв. Лозенец, до бул. „Черни връх“) от Столичния общински съвет.  Подобен протест, също с писмо, направиха и общинските съветници Иво Божков и Марта Георгиева.

Тодоров, а и Божков и Георгиева призоват кмета на Столична община Йорданка Фандъкова и областния управител Диана Тонова да върнат решението за ново разглеждане в СОС за приемането на подробен и усотройствен план за изграждане на 55-етажната офис сграда в подножието на Витоша като настоява то да бъде отменено.

 

В мотивите на писмото си той заявява, че решението е „нецелесъобразно и е взето в нарушение на редица законови норми”.  Общинският съветник призова гражданите, които са против строежа на 55-етажната офис сграда в ж.к. „Лозенец” да изразят позицията си с писмо до съответните власти.

 

Само за няколко дни над 3200 граждани се включиха в инициираната от него подписка против изграждането на 215 – метровия небостъргач до мол „Парадайс“, който се очаква да закрие гледката на квартала към Витоша и да влоши значително трафика по бул.„Черни връх“.

 

Седмица преди одобрението на решението за строежа на небостъргача в ж.к. „Лозенец” датските архитекти от „Геел архитекти“,поканени специално от Столична община да изготвят визията на София,  изразиха притеснения относно строежа на небостъргачи и високи сгради южно от центъра на града, тъй като  закриват гледката към Витоша и влошават публичните пространства.

 

Тодоров допълни, че ако кметът на гр. София или областният управител не отменят скандалното решение, заинтересованите лица и собсвениците на терени в съседство могат да обжалват решението в съда.

 

 

Ето и пълния текст на писмото:

 

До г-жа Йорданка Фандъкова

кмет на Столична община

До г-жа Диана Тонова

Облстен управител на София-град

Копие до г-н Румен Радев

Президент на Република България

 

 

 

Уважаема г-жо кмет,

Уважаема г-жо областен управител,

Моля да върнете за ново разглеждане от Столичен общински съвет (съгласно чл. 45 от ЗМСМА) решение №161 от 6.4.2017г. на СОС, с което се одобрява подробен и работен устройствен план на 215 -метров небостъргач до мол „Парадайс” (м. „Кръстова вада“, кв. 7, УПИ I-134), тъй като това решение е нецелесъобразно и е взето в нарушение на редица законови норми

.

Възможността на това място да се допусне строеж в противоречие с изискванията на Общия устройствен план за плътност и интензивност на застрояването стъпва върху псевдонормативен общ административен акт: писмо на зам. министър на МРРБ № 70-00-935/26.10.2007, в което се прави спорно тълкуване на чл. 27 ал. 3 от ЗУТ за конкретен имот. Това писмо е посочено и в решението на СОС и като фактическо, и като правно основание. Писмото не може да се класифицира като тълкувателно и автоматично приложимо за всеки случай, тъй като тълкувателната дейност в областта на административното право е от изключителната компетентност на ВАС.

 

Налице е противоречие в последователността на процедурата. Проектът е приет от ОЕСУТ на 4.1.2017г, но още на 13.12.2016г. вече е налице одобряване на кадастралната карта, а в текста на решението на СОС е записано, че „След приемане на проекта от ОЕСУТ за територията със Заповед №РД-18-108/13.12.2016 г.  На  Изпълнителен Директор  на  АГКК  е  одобрена кадастрална карта.“

В обосновката се твърди още, че „Проектът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта в съотстветствие с чл. 115 ал. 1 и 2 от ЗУТ“, но проектът е от 19.10.2016г, а кадастралната карта е от 13.12.2016г, докато одобрението от ОЕСТУТ е от 4.1.2017г.

 

Решението на СОС е незаконосъобразно и поради липса на материалноправни предпоставки за издаването му. Те са бланкетно визирани за чл. 134 ал. 1 т.1 от ЗУТ, но тя касае изменение на ОУП, при която задължителна предпоставка е „настъпването на съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бул съставен планът“. Такива не са посочени в решението на СОС. Липсва фактическа мотивировка и за чл. 134 ал. 1 т. 2 от ЗУТ. Следователно решението на СОС е без същински фактически основания, което противоречи на чл. 59 ал. 1 от АПК.

 

Считам, че приемането на устройствени планове за сграда с височина от 215 метра без извършена оценка на въздействието върху околната среда е в потенциално нарушение на закона за биологичното разнообразие, тъй като липсва обосновка дали сграда с такава височина би възпрепятствала прелитането на птици над града.

 

Съгласно чл. 45 ал. 5 от ЗМСМА кметът на общината има право да върне за ново разглеждане решение на общинския съвет не само по законосъобразност, но и по целесъобразност. Това решение е нецелесъобразно, тъй като сграда за търговия и офиси с толкова голяма разгърната застроена площ значително би влошила трафика в южната част на столицата. Направеното изследване на транспортния трафик е с редица пороци и драстично подценява транзитния трафик, генериран по бул. „Черни връх” и при евентуално доизграждане на бул.”Тодор Каблешков”. Обхватът на изследването е силно ограничен и не може да се добие реална представа за наличния трафик. Въпреки слабостите изследването признава, че изграждането на подобна сграда на това място би увеличила трафика в пиковите часове два или три пъти.

В допълнение изграждането на сграда с височина 215 метра в полите на Витоша би закрила гледката към планината Витоша и би влошила качеството на публичните пространства в града. Това становище се потвърждава и от мнението на „Геел архитекти“, заявено и пред кмета на София г-жа Фандъкова на 31.3.2017г.

С оглед на горепосоченото моля да върнете за ново разглеждане решението на СОС за приемане на подробен и работен устройствен план за изграждане на 55-етажна сграда в подножието на Витоша и това решение да бъде отменено.

FB Comments
Предишна публикация:
EK-bgnes
47 са европейските региони със слаб растеж

Европейската комисия публикува  доклад за регионите в ЕС, изоставащи в растежа и благосъстоянието, в който определя ясни пътища за подпомагане...

sanirane-znsme
Прокуратурата не уважи сигнала срещу скъпото саниране

Сигналът, който служебният строителен министър Спас Попниколов е подал до прокуратурата заради съмнения за завишени цени при санирането, се оказа...

lilqna_pavlova_2
Павлова: Попниколов трябва да се извини!

Единствено и само служебният министър Спас Попниколов е този, който трябва да се извини днес. Това написа бившият министър на...

Затвори