EK-bgnes

47 са европейските региони със слаб растеж

Европейската комисия публикува  доклад за регионите в ЕС, изоставащи в растежа и благосъстоянието, в който определя ясни пътища за подпомагане на стратегиите за регионален растеж чрез средства от ЕС.

Четиридесет и седем региона в осем държави членки бяха обстойно проучени и категоризирани като „региони със слаб растеж“ (с БВП на глава от населението до 90% от средната стойност за ЕС, но с трайно отсъствие на растеж) или като „региони с ниски доходи“ (с нарастващ БВП, който все още е под 50% от средната стойност за ЕС). В тези региони живеят 83 милиона души, т.е. 1 на всеки шестима граждани в ЕС. Първата група е съсредоточена главно в Южна Европа, а втората — в Източна Европа.

Направена е оценка какво препятства или допринася за конкурентоспособността на регионите и защо в тях още не са постигнати очакваните за ЕС равнища на растеж и доходи. И което е още по-важно, набелязани са нуждите от инвестиции за тези региони, а именно в човешкия капитал, иновациите, качеството на институциите, по-добрата достъпност, както и инструментите по линия на политиката на сближаване на ЕС, чрез които тези области могат да бъдат подпомогнати в бъдеще.

По този повод комисарят за регионалната политика Корина Крецу заяви: „Политиката на сближаване има решение за всяка пречка в развитието. Чрез индивидуализирани стратегии за регионално развитие, наред с предварителни условия за успешни инвестиции, можем да превърнем тези региони в привлекателни места за жителите, за работещите в тях и за стопанската дейност. Ние правим следното: помагаме на регионите да идентифицират своите нужди и конкурентни предимства и им осигуряваме средства за по-добро разработване на политики.“

Тук може да видите индексите регионално развитие:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/

 

 

FB Comments
Предишна публикация:
sanirane-znsme
Прокуратурата не уважи сигнала срещу скъпото саниране

Сигналът, който служебният строителен министър Спас Попниколов е подал до прокуратурата заради съмнения за завишени цени при санирането, се оказа...

lilqna_pavlova_2
Павлова: Попниколов трябва да се извини!

Единствено и само служебният министър Спас Попниколов е този, който трябва да се извини днес. Това написа бившият министър на...

SPAS-POPNIKOLOV
Служебният Спас Николов даде скъпото саниране на Лиляна Павлова на прокурор

Кражбата на маст от нежнимеската документация по тунел "Железница" е саботаж, Уличеният Стежан Гайтанджиев е имал помагач от АПИ Програмата...

Затвори