EK-pomoct

ЕС продължава да е водещ световен донор на помощ

Нови данни потвърждават, че през 2015 г. Европейският съюз и неговите държави членки продължават да бъдат водещият световен донор на помощ

Европейският съюз и неговите държави членки отново са водещият световен донор на помощ през 2015 г., предоставяйки над половината от общата официална помощ за развитие (ОПР) според резултатите, докладвани миналата година от членовете на Комитета за подпомагане на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР-КПР) и публикувани днес.

 

Предварителни данни сочат, че през 2015 г. общият размер на официалната помощ за развитие от ЕС (институциите на ЕС и държавите членки) е нараснал за трета поредна година, достигайки най-високото си досега ниво — 68 милиарда евро (увеличение със 15 % в сравнение с 59 милиарда евро през 2014 г.). Общата ОПР от ЕС е била 0,47 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС през 2015 г., което представлява увеличение спрямо 0,43 % през 2014 г. Това е значително над средната стойност от 0.21 % на съотношението между ОПР и БНД за страните извън ЕС, членуващи в Комитета за подпомагане на развитието (КПР).

 

Във връзка с публикуването на тези данни европейският комисар по въпросите на международното сътрудничество и развитието Невен Мимица заяви: „Фактът, че ЕС запази първенството си като световен донор на официална помощ за развитие ясно показва твърдия ни ангажимент за финансиране на развитието и за подкрепа на новите цели за устойчиво развитие. През 2015 г. ЕС и неговите държави членки, изправени пред безпрецедентна миграционна криза, бяха в състояние да увеличат както подкрепата си за бежанците, така и помощта си за развиващите се страни“.

 

В контекста на продължаващата криза с бежанците данните на ОИСР тази година показват също, за пръв път, равнището на разходите, направени за бежанците в държавите донори и отчетени като официална помощ за развитие от членовете на КПР. Данните на ОИСР показват и значителен растеж при отчитането на тези разходи между страните от ЕС. Същевременно цялостното увеличение на ОПР на ЕС (8.9 милиарда евро) е по-голямо от нарастването на разходите за бежанците (5,3 милиарда евро). С други думи, през 2015 г. ЕС е увеличил както подкрепата си за бежанците, така и помощта си за развиващите се страни.

 

През 2015 г. пет държави — членки на ЕС, надвишиха определената цел за ОПР, а именно 0,7 % от БНД: Швеция (1,4 %), Люксембург (0,93 %), Дания (0,85 %), Нидерландия (0,76 %) и Обединеното кралство (0,71 %). Съотношението ОПР/БНД се е увеличило в 15 и е намаляло в 9 държави — членки на ЕС, а в 4 се е задържало на същото ниво. Общо 21 държави членки са увеличили предоставената ОПР с 9,8 милиарда евро в номинално изражение, докато в останалите 6 държави помощта е намаляла с 0,3 милиарда евро.

 

През 2005 г. ЕС и неговите държави членки се ангажираха да увеличат общия размер на ОПР на 0,7 % от БНД на ЕС до 2015 г. Въпреки реалното нарастване на ОПР на ЕС с почти 40 % от 2002 г. насам икономическата криза и строгите бюджетни ограничения в повечето държави — членки на ЕС, доведоха до това, че през 2015 г. ЕС не можа да изпълни тази си амбициозна цел. Въпреки това през май 2015 г., преди провеждането в Адис Абеба на третата конференция на ООН за финансиране на развитието, Европейският съвет пое ангажимент за постигането на тази цел в рамките на програмата за периода след 2015 г. (т.е. преди 2030 г.).

 

Ангажиментите по отношение на ОПР се основават на индивидуални цели. Държавите членки, присъединили се към ЕС преди 2002 г., потвърдиха ангажимента си за постигане на целта от 0,7 % за ОПР/БНД, отчитайки бюджетните обстоятелства, а тези, които са постигнали тази цел, се ангажираха да запазят това равнище или да го надвишат; държавите членки, присъединили се към ЕС след 2002 г., се ангажираха да се стремят да увеличат съотношението ОПР/БНД до 0,33 %.

 

Публикуваните днес данни са изготвени въз основа на предварителната информация, предоставена на ОИСР и на Комисията от държавите — членки на ЕС. Общата ОПР на ЕС се състои от общите разходи за ОПР на 28-те държави — членки на ЕС, както и от ОПР от институциите на ЕС, която не е била предоставена от отделни държави членки (т.е. собствени ресурси на Европейската инвестиционна банка).

 

Разходите, отчетени от държавите — членки на ЕС, направени за бежанците в държавите донори, са се увеличили от 3,3 милиарда евро (или 5,6 % от колективната ОПР на ЕС през 2014 г.) на 8,6 милиарда евро (или 12,5 % от колективната ОПР на ЕС през 2015 г.). Увеличението на ОПР на ЕС, предназначена за финансиране на тези разходи през миналата година, отразява факта, че през 2015 г. много държави от ЕС, изправени пред безпрецедентно нарастване на броя на бежанците, предоставиха жизненоважна спешна помощ и подкрепа на своя територия на голям брой бежанци. Повечето от свързаните с това разходи могат да се отчетат като официална помощ за развитие единствено през първата година от престоя на бежанеца.

 

Комитетът за подпомагане на развитието има 29 члена, в т.ч. и Европейския съюз, който действа като пълноправен член на Комитета.

FB Comments
Предишна публикация:
1(3)
МОСВ осигурява 103 000 лв. за подкрепа в кампанията на бТВ „Да изчистим България заедно“

„Министерство на околната среда и водите с удоволствие партнира на bTV Media Group в кампанията  "Да изчистим България заедно".Тази година...

KINTI-13
Този „Кинтекс“ пак няма да се приватизира, МС забарани

ВМЗ-Сопот и "Кинтекс" влизат в списъка на забранените за приватизация държавни дружества. Темата е влязла като извънредна точка по време на...

ivailo_moskovski_copy
Московски подава оставка , ако….

Премиерът му я поиска Темата за оставката ми в момента не стои на дневен ред. Достатъчно е премиерът да ми...

Затвори