statistic

Основен проблем за бизнеса в България: Несигурна икономическа среда

Несигурната икономическа среда и конкуренцията са основните заплахи пред развитието на бизнеса у нас, твърдят мениджърите, участвали в проучването на бизнес климата у нас на Националния статистически институт.

През юни общият показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта спрямо май.

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” запазва приблизително равнището си от предходния месец. Анкетата регистрира леко намаление на настоящата производствена активност, като и очакванията на промишлените предприемачи за дейността през следващите три месеца са по-умерени. 

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната продължават да са основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла.

Относно продажните цени в промишлеността по-голямата част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

През юни съставният показател „бизнес климат в строителството” остава приблизително на нивото си от май. По мнение на строителните предприемачи настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като и прогнозите им за следващите три месеца остават благоприятни.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и финансовите проблеми, като през последния месец е регистрирано намаление на неблагоприятното им въздействие.

Мениджърите не очакват промяна в продажните цени в строителството през следващите три месеца.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” се понижава с 2.7 спрямо май, което се дължи на влошените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за развитието на бизнеса в отрасъла през следващите шест месеца обаче са благоприятни. Същевременно и очакванията им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца остават оптимистични макар и по-резервирани в сравнение с май.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните фактори, ограничаващи развитието на дейността в отрасъла, като последната анкета отчита засилване на негативното им влияние.

Очакванията са продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.

През юни съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” намалява с 0.9 пункта поради по-неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Те са песимистично настроени по отношение на настоящото търсене на услуги, както и в очакванията им за следващите три месеца.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

По-голяма част от мениджърите очакват продажните цени в сектора да запазят своето равнище през следващите три месеца.

FB Comments
Предишна публикация:
alt
„Уолстрийт джърнъл”: Путин е взел на мушка България

Руската офанзива срещу Украйна през последната година даде ясно да се разбере, че президентът Владимир Путин се стреми да възстанови...

Euro-gori
Гърция може да мине на купони вместо пари

Всеки ден и всеки час става все по-сигурно, че Гърция ще има нова валута, заяви бившият министър на икономиката Николай...

TEMIDA
Делото „Манджукови“ срещу „Инвестбанк“ в САС. В очакване на решение за източени 9 млн. от чужда сметка

Софийският апелативен съд е насрочил заседание за днес по върнатото от ВКС дело на наследниците на убития бизнесмен Борислав Манджуков...

Затвори