ktb-konpi

Внесоха сигнал до Цацаров за манипулиране на сметки в КТБ след затварянето на банката

Неправителствената организация „Ние Гражданите“ внесе сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров и до представителството на ЕК у нас за манипулирани сметки на вложители в КТБ в тяхна полза след затварянето на банката от БНБ.

Ето целия сигнал, подписан от Вера Ахундова:

Уважаеми ГОСПОДИН ЦАЦАРОВ,

 

След 14:29 часа, на 20 юни 2014 г., когато е наложен специалният надзор над Корпоративна търговска банка АД (КТБ или Банката) и тя е под ръководството на квестори, назначени от БНБ, са правени преводи и плащания от и към клиенти на Банката.

В контекста на информацията, която сетълментът на операциите на КТБ по всички платежни системи (Борика, РИНГС и др.) и в резултат на платените към банката суми по различни поводи – преводи, погасявания на лихви, главници, преводи в полза на физически лица, плащания към КТБ от кореспондентски сметки на други банки и др.), може да се направи следният извод: към 22:00 ч. вечерта на 20.06.2014 г. КТБ е разполагала с достатъчно налични средства да продължи операциите си. Въпреки наложения режим на специален надзор и забрана за извършване на каквито и да било банкови операции, в 22:29 ч. на същия ден са извършени плащания към лица и фирми, но не по реда на дневните заявки, а избирателно. За тези факти отдавна сме сигнализирали както Прокуратурата, така и Европейската комисия, с приложени към сигналите доказателства за тези наши твърдения.

Информацията, която свидетели всекидневно изпращат към организацията ни, показва, че след датата на въвеждането на режима на специален надзор над КТБ са извършвани плащания от КТБ към отделни лица и фирми, като най-много подобни операции са извършвани до предаването на банковата информация към Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), по отношение броя и гарантирания размер на средства на вложителите в КТБ. Разполагаме с данни, които потвърждават следното:

 

  1. Манипулирани са влогове на клиенти, като сумите на влогове са увеличавани до 6 и 7-цифрени размери с оглед получаването на максималния размер на гарантираните средства на вложители – 196’000 лeва;
  2. Откривани са нови сметки и са създавани депозитни истории със същата цел – незаконно и недължимо изплащане на гарантирани влогове, като по този начин се ощетява ФГВБ;
  3. Изплащани са изцяло дължимите суми по депозити на специални клиенти – политически лица и бизнесмени, а депозитната им история е изтривана;
  4. През целия период на специалния надзор и при ръководството на банката от временни синдици са „отваряни прозорци” и със средства на КТБ през сметките й в БНБ и Уникредит Булбанк, а също така опосредствано през светката на МФ, са извършвани „ръчно” банкови операции в полза на определени лица – клиенти на банката.

 

Осъществяването на тези операции е било възможно поради две причини: Първо, съгласно заповед на квесторите от 07.11.2014 г. става ясно, че счетоводно приключване на сметките в банката към точния час на отнемането на лиценза на банката за банкова дейност не е направено. Сметките на банката с дата 6 ноември са приключили на 14 януари 2015 г. По същия начин безпроблемно и вероятно по нареждане и избирателно такива операции са извършвани до 14.01.2015 г., за което свидетелстват приложените заповеди на квесторите №№ 3-2785 от 07.11.2014 г и 3-22 от 13.01.2015 г.

Съгласно Заповед № 3-22 от 13.01.2015 г. на Елена Костадинчев и Станислав Лютов се нарежда до 15 януари да се извърши счетоводно приключване на сметките на банката с ДАТА 06.11.2014 г. В създалата се обстановка на пълна секретност, укриване на данни и факти, действия на регулиращите институции за максимално укриване на истината и на определени лица и фирми, напълно логични изглеждат заключенията ни, че през целия период на специалния надзор са извършвани незаконни банкови операции, създавани са депозитни истории на нови вложители, променяни са размерите на истинските вложения на други клиенти, извършвани са изплащания на депозити на определени лица и фирми по номинал, което се потвърждава от свидетели и служители както на КТБ, така и на БНБ.

По същия начин вероятно са се развили нещата и с подадените до отнемането на лиценза за банкова дейност на КТБ документи в деловодството на КТБ. Би следвало приемането на уведомления за цесии да приключи в 13.21 часа на 06 ноември 2014 г. , но до края на деня (поне от документацията, с която разполагаме), от деловодството на банката са приемани уведомления за цесии, за което имаме разпечатка, съдържаща лица и фирми. Така например, в документите, подадени след този час, фигурират уведомления за цесии между държавни предприятия. За членовете ни, подали искания до края на деня на 06.11.2014 г. , не е извършено прихващане на суми, а за държавните предприятия със същия статут –подали уведомления след отнемането на лиценза, прихващанията са осъществени. Това би било особено важно в случай, че поведението на синдиците по тези „две категории цесии” бъде различно и би означавало дискриминационно отношение спрямо различните клиенти на КТБ.

Всички тези манипулации са станали възможни с и след смяната на системата SAN (основния сървър на системата), на която работи програмен продукт СиСофт, чието тестване съгласно мейл на началника на отдел „Програмен софтуер” Г. Кортенски е започнало на 17.09.2014 г. преди подготовката на базата данни с размера на гарантираните влогове, предназначена за Фонда за гарантиране на влоговете.

Поради тези неоспорими документи и факти заявихме и в медиите, че фактологически разработеният от нас списък на депозитите на специални клиенти, който ще предоставим и на Вас, е достоверен, доколкото отразява изцяло вече публикувани данни за депозити на вложители в КТБ. Но дали това са истинските размери на депозитите и дали само толкова е броят на лицата от кръга на политически известните лица с депозити, както сами са се самоопределили при откриването на депозитните им сметки? Ние твърдим, че посочените от нас данни са вероятно доста точни към дата 31.05.2014 г. Въз основа на разликите межзу 31.05.2014 г. и 31.10.2014 г. сме изчислили остатъците по сметките и реалния размер на изтеглените преди специалния надзор над КТБ суми, както и размера плюс лихвите на сумите на депозантите, останали по техните сметки след затварянето на банката.

Незаконните операции, за които сигнализираме с това писмо, техният обхват по групи заинтересовани, възможното ощетяване на ФГВБ в огромни размери, създаването на нови клиенти и сметки е във възможностите на прокуратурата, която може да изиска банковия електронен архив – дата по дата. Разполагаме също така с информация, че копие на базата данни към средата на м. юни 2014 г. е предоставено в електронен вид и на Столична прокуратура още преди поставянето на КТБ под специален надзор. Би следвало при сравнение на данните в двете бази да може да се докажат разликите.

Настояваме, освен това, да изискате отчетите от сметките на КТБ АД в БНБ и Уникредит Булбанк АД, заедно с данните за извършваните плащания от името на КТБ. Позволяваме си да Ви препоръчаме да поискате от SWIFT SA, Брюксел и Европейската централна банка копия от осъществените чрез SWIFT и „Target2” плащания, които, за разлика от Борика и Рингс, не могат да бъдат манипулирани от БНБ. Това, очевидно, е един от начините да се засекат незаконни изплащания на суми в евро и други валути по нареждане на БНБ и квесторите, включително и в полза на лица, които са били клиенти на КТБ и е следвало да получат само минимално гарантираните си суми.

Считаме, че „отвореното до 14 януари 2015 г. счетоводство” за деня 6 ноември 2014 г. и приключването на всички банкови операции за този период от повече от 3 месеца с вальор 06.11.2014 г. е незаконно и противоречи на законите за счетоводството и банковата несъстоятелност. В контекста на всички посочени в досегашните наши сигнали до Вас разхищения на средства, вредите и щетите от подобни действия се прехвърлят на надгарантираните вложители и ФГВБ.

 

 

 

Прилагаме:

 

  1. Мейл от 17.09.2014 г. на Г. Кортенски, началник-отдел в КТБ.
  2. Заповеди №№ 3-2785 от 07.11.2914 г. и 3-22 от 13.1.2015 г. на квесторите на КТБ.
  3. Разносен лист за получените на 06.11.2014 г. документи в деловодството на КТБ.

 

 

 

 

 

 

Вера Ахундова

FB Comments
Предишна публикация:
police_protest7
Протестиращите полицаи искат и оставки

Преди протеста, предвиден за петък вечерта в София, синдикатите в МВР ще участвата в заседание на съвета за социално партньорство...

Plevneliev-111
България ще е най-засегната при фалит на Гърция

Даваме си сметка, че ако се стигне до обявяване на банкрут на Гърция, до рязко задълбочаване на кризата в Гърция,...

izDIRVAN-SDVR
Полицията призовава за съдействие

Видео и снимки на  младеж, за който се предполага, че е свидетел на убийството на 16-годишния Георги Игнатов в Борисовата градина, разпространи...

Затвори