ZEMIA

Земеделското министерство отпуши 6 нови мерки по Програма за развитие на селските райони

По индикативния график се очаква да бъде отворен и нов прием на проекти по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ в началото на ноември тази година. Един месец по-рано е предвиден и прием по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделска продукция“. Прием на документи ще бъде отворен и за подмярка 19.1 „Помощи за подготвителни дейности“. Именно тя е свързана с подхода „ЛИДЕР“ и Воденото от общността местно развитие. В началото на октомври се очаква да бъде отворена и подмярка 2.2. „Създаване на консултантски услуги“.

Още преди официалното одобрение на Програмата за развитие на селските райони, беше обявен прием по подпмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства“ с индикативен бюджет 150 млн. евро, а заедно с кампанията по директните плащания бяха отворени и мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура-2000” и Рамковата директива за водите“ и 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, обясниха от МЗХ.

FB Comments
Предишна публикация:
Kalfin-Iv
Калфин: Младите трябва да бъдат задължени да не емигрират веднага след като завършат

Вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин пред Портала на българските общини - kmeta.bg. - Г-н Калфин, били сте външен министър,...

BIG5-bobiV
Момче на 16 убито в Борисовата градина в София

16-годишно момче е открито мъртво в Борисовата градина на пейка билизо до  паркинга на БНР, който е охраняван с камери....

euro_7
ОЛАФ: Румъния първенец по приключили разследвания за измами с европари, Унгария врора, България трета

България е на трето място в ЕС по брой приключени разследвания за измами със средства на Общността, предизвикани от проверки...

Затвори